Audit ordinací

Cílem naší společnosti je ulehčit poskytovatelům zdravotních služeb provozování lékařské praxe, snížit administrativní zátěž a poskytnout zpracované patřičné materiály, vzory dokumentů a informace o povinnostech spojených s provozováním ordinace.
Společnost poskytuje v rámci auditu prováděného u poskytovatele zdravotních služeb komplexní kontrolu vedení ordinace a poradenství ohledně plnění právních a administrativních povinností spojených s vedením lékařské praxe. V rámci své činnosti zpracovává dokumentaci a materiály, které jsou nutné k plnění právních a administrativních povinností při provozování a vedení lékařské praxe.
Současně zajišťuje plnění povinností a vypracování dokumentace v oblasti BOZP a požární ochrany, včetně poskytnutí školení zaměstnanců.

Proces probíhá v několika fázích

  1. Navázání úvodního kontaktu a stanovení rozsahu auditu v závislosti na rozsahu lékařské praxe; zákazníkovi zasíláme emailem krátký úvodní dotazník
  2. Přezkoumání vyplněného dotazníku
  3. Návštěva ordinace – provedení hloubkového auditu, kontroly BOZP a preventivní požární prohlídky
  4. Návštěva ordinace – předání závěrečné zprávy obsahující výsledek auditu, návrh doporučení, předání veškerých potřebných materiálů včetně dokumentace BOZP a PO

Závěrečná návštěva je realizována některým z našich právních expertů a poskytovateli je dána možnost výsledky auditu konzultovat.
Audit slouží k zajištění souladu vedení ordinace s příslušnými zákony a předchází postihům ze strany orgánů státní správy udělovaným v důsledku porušování zákonných povinností. Veškeré materiály vypracujeme za Vás a poskytneme přehledně a komplexně v jednom balíčku.