Auditorský tým

JUDr. Adam Doležal, auditor, konzultant
Specialista na zdravotnické právo, právník SPL ČR

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., auditor, konzultant
Specialista na zdravotnické právo

Mgr. Jakub Uher, konzultant
Specialista na zdravotnické právo, právník SPL ČR a SPL DD ČR

Ing. Zuzana Doležalová, auditorka
Specialistka na BOZP a management zdravotnických praxí

Ing. Hana Procházková, auditorka
Specialistka na PO