Ceník

Kompletní cena za audit (včetně BOZP a PO) je 14.900,- Kč + cestovné. 

V případě zájmu o audit u  ordinací více lékařů (např. poliklinika) bude cena sjednána individuálně.

 

Cestovné mimo Prahu je účtováno paušální částkou za ujeté kilometry. Cena za 1 km činí 5 Kč,-. Maximální účtovaná částka za cestovné je 5000,- Kč.