Převody praxí na s.r.o.

Převod zdravotnické praxe fyzické osoby na právnickou osobu /s.r.o./

 Kompletní servis:     36.000,-Kč

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

  •  založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)
  •  vytvoření provozního řádu k schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
  •  zpracování dokumentace a podání žádosti pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  •  komunikace se zdravotními pojišťovnami
  •  podání návrhu na obchodní rejstřík
  •  notářské a správní poplatky a kolkové známky

Doba převodu:   cca 3-5 měsíců

Převod je realizován ve spolupráci s právním oddělením SPL ČR.

V případě zájmu nás kontaktujte na  prevodpraxe@zdravotnictvi.cz nebo prostřednictvím webového formuláře.